top of page
Schrodinger’s Cat Vietnamese Version

Schrodinger’s Cat Vietnamese Version

₹300.00Price
Sales Tax Included
Như lý thuyết tương đối của Einstein, nguyên tắc không chắc chắn của Heisenberg, phương trình sóng Schrödinger là điều hấp dẫn những tâm hồn tô mò và những người yêu thích vật lý từ lâu. Khi vật lý đi sâu vào, càng có nhiều câu hỏi được đặt ra. Năng lượng tối, chất chống ngược, vũ trụ song song, liên kết lượng tử v.v. đều là những vẫn đề vật lý phức tạp đối với i người thông thường. Nhưng vật lý thích về tự nhiên. và thơ, cả hai đều là sự diễn đạt tầm tư và sâu sắc, giải
Vật lý và thơ là bổ sung cho nhau. Chẳng vật lý nào có thể giải thích mọi thứ về tự nhiên, sự thật và thực tế, cũng chẳng thơ nào có thể miêu tả tự nhiên, sự thật và thực tế qua cảm xúc của chúng ta. Từ đầu của thơ hiện đại, một số nhà khoa học và sinh viên khoa học đã viết thơ để làm phong phú thế giới vẫn học. Khi Giải Nobel Vật lý năm 2022 được trao cho các nhà vật lý vì các thí nghiệm về vật lý lượng lượng tử, tử, điều này khuyến khích tôi hòa trộn vật lý và thơ, và viết cuốn sách "Meo của Schrödinger".
Sự ra đi đột ngột của người vợ yêu quý từ hành tinh này cũng đấy tôi lên đình cảm xúc và buộc tôi tìm sự trú ẩn trong thơ ca. Chúng ta hy vọng, một ngày nào đó vật lý sẽ tìm ra Phương trình của Chúa và sự thật cơ bản về tại sao và làm thế nào vũ trụ ra đời, mục đích của sự tồn tại của vũ trụ và cuộc sống của chúng ta. Cho dù vũ trụ ra đời từ một điều gì đó hay không, làm nổ lớn hay không có nổ lớn, và sự thực tế hay ảo trong miền thời gian, mọi sự thật sẽ được làm sáng tỏ, nhưng có lẽ tôi không ở trong miền thời gian.
Cuốn sách thơ này được viết để giải thích tự nhiên và vật lý một cách đơn giản thông qua lối thơ cho mọi người, số người nghĩ rằng, hoặc là vật lý vi da hoặc là thơ không phải là cốc trà của họ. Khi vật lý t trở nên mơ hồ, thơ có the nói về tự nhiên và thực tế theo cách riêng của mình. Cuốn sách này cũng là một cố gắng hòa trộn vật lý với thơ hoặc hòa trộn thơ với vật lý.
  • Author Name

    Devajit Bhuyan
  • Terms and Conditions

    All items are non returnable and non refundable
bottom of page