top of page
Lotos na mom dlanu

Lotos na mom dlanu

₹210.00Price
Sales Tax Included
�Loto na mom dlanu� je prijevod originalne zbirke poezije na asamskom jeziku
�Karatala Kamala� koju je napisao Devajit Bhuyan. Jedinstvenost originalne knjige
le�i u tome �to je napisana bez upotrebe �kar� prisutnog u indijskim jezicima kao
�to su sanskrt, asamski, bengalski, hindi, gud�arati, itd. �Kar� ili simbol se koristi u
indijskim jezicima umjesto samoglasnika koji se koriste u engleskom jeziku. �Loto
na mom dlanu� nije doslovan prijevod originalne knjige na asamskom jeziku, jer nije
mogu?e prevesti knjigu bez kori�tenja samoglasnika A, E, I, O, U. Samo su tema i
zna?enje pjesama ostali netaknuti, jer je sam autor preveo knjigu s originalne verzije
na asamskom jeziku. Za �Karatala Kamala�, Devajit Bhuyan je progla�en pjesnikom
godine 2022. na Knji�evnom karnevalu u Kolkati (KLC). Originalna knjiga postigla
je veliku popularnost u Assamu, jer je to prva knjiga napisana u ovom stilu nakon 600
godina od odlaska Sankardeve, koji je uveo ovaj stil, a kasnije je stil pao u zaborav.
  • Author Name

    Devajit Bhuyan
  • Terms and Conditions

    All items are non returnable and non refundable
bottom of page