top of page
Schrodinger’s Cat Hebrew Version

Schrodinger’s Cat Hebrew Version

₹290.00Price
Sales Tax Included
כמו תאוריית היחסות של איינשטין, עקרון האי וודאות של הייזנברג, משוואת הגלים של שרדינגר מרתקת את דמיונם של פרקליטים ואהבי פיזיקה כבר למשך זמן רב. ככל שהפיזיקה הולכת ומתעמקת, מתעוררות שאלות נוספות. האנרגיה האפלה, אנטימטר, יחידות דמויות, קוונטום מתירגש וכדומה הם פיזיקה מורכבת לכל אדם רגיל.
אך הפיזיקה והשירה, שניהם הם תיאור פנימי ועמוק של הטבע.
הפיזיקה והשירה משלימים זו לזו. לא פיזיקה יכולה להסביר הכל על טבע, אמת ומציאות ולא שירה יכולה לתאר טבע, אמת ומציאות דרך רגשותינו. מאז התחלת השירה המודרנית, כמה מדענים ותלמידי מדע כותבים שירה כדי להעשיר את עולם הספרות. כאשר פרס נובל לפיזיקה לשנת 2022 הוענק לפיזיקאים על ניסויים בפיזיקת הקוונטים, זה עודף אותי למזוג של פיזיקה ושירה ולכתוב את הספר הזה "פלאי שרדינגר".
עזיבתה התקרבה של רעייתי האהובה מן הכדור הזה דחפה אותי גם אני לגבהים רגשיים וכפתה אותי למצוא מקלט בשירה. אנו מקווים, יום אחד, שהפיזיקה תגלה משוואת אלוהים ואמיתת היסוד למה ואיך היקום התפשט, מהו המטרה של קיומו של יקום המכיל אותנו ואת חיינו. בין אם היקום התפשט ממשהו או מאובדן, הפיצוץ הגדול או לא הפצצה גדולה, והאמיתותיה או ההפלגה בתחום הזמן, כל האמת תגלה, אך אני אולי לא אהיה בתחום הזמן.
הספר הזה נכתב כדי להסביר את הטבע והפיזיקה בדרך פואטית ופשוטה לכולם, מכיוון שרוב האנשים חושבים, גם פיזיקה וגם שירה לא הם הכוס שלהם. כאשר הפיזיקה מטשטשת, השירה יכולה לדבר בדרכה על הטבע והמציאות. הספר הזה הוא גם ניסיון למזג בין פיזיקה ושירה או מזג בין שירה ופיזיקה
  • Author Name

    Devajit Bhuyan
  • Terms and Conditions

    All items are non returnable and non refundable
bottom of page