top of page
Mahalaga ang Black Lives

Mahalaga ang Black Lives

₹300.00Price
Sales Tax Included
Ang diskriminasyon batay sa lahi sa Europa at Amerika sa pangalan ng kulay ay patuloy pa rin. Labis na naapektuhan ng COVID-19 ang mga komunidad ng mga Itim na tao sa Amerika. Ang bilang ng mga namatay na mga Itim na tao noong peak ng panahon ng covid19 ay nagpapakita ng sosyal at ekonomikong katotohanan ng mga Amerikanong Itim. Nakatanggap ng mas mababang pangangalaga sa kalusugan ang mga Amerikanong Itim, may mas mababang access sa serbisyong pangkalusugan, seguro sa kalusugan, at malusog na pagkain. Sila rin ay mas maraming nagtatrabaho bilang mga essential na manggagawa sa unang hanay, tulad ng mga kawani sa paglilinis ng ospital, manggagawa sa warehouse, at kawani sa serbisyong pagkain na nagka-encounter ng coronavirus sa mga mas malalim at mas mapanirang anyo nito. Sa panahon ng peak ng covid19, noong pinatay ng mga pulis si George Floyd sa Minneapolis noong Mayo 25, 2020, kumalat ang mga marso at demonstrasyon ng Black Lives Matter sa maraming lugar sa Amerika. Maraming tao ang nawalan ng buhay. Ang mga tula sa aklat ay isinulat sa panahong iyon upang ipakita ang pagkakaisa sa mga nagpoprotesta at lumikha ng global na opinyon laban sa diskriminasyon batay sa lahi.
  • Author Name

    Devajit Bhuyan
  • Terms and Conditions

    All items are non returnable and non refundable
bottom of page