top of page
Black Lives Matter Vietnamese Version

Black Lives Matter Vietnamese Version

₹300.00Price
Sales Tax Included
Discrimination chủng tộc ở Châu Âu và Mỹ dưới cái danh màu da vẫn còn
tồn tại. COVID-19 đã ảnh hưởng một cách không cân đối đối với cộng đồng
người da đen tại Mỹ. Số lượng người da đen tử vong trong giai đoạn đỉnh
điểm của đại dịch covid19 phản ánh thực tế xã hội và kinh tế của người Mỹ
gốc Phi. Người Mỹ gốc Phi nhận được sự chăm sóc y tế kém chất lượng,
có ít cơ hội tiếp cận chăm sóc y tế, bảo hiểm sức khỏe và thực phẩm lành
mạnh. Họ cũng thường xuyên làm việc trong các vị trí công việc cần thiết ở
tuyến đầu, như nhân viên dọn dẹp bệnh viện, công nhân kho và nhân viên
phục vụ thực phẩm, những người tiếp xúc với virus corona trong những
hình thức tinh khiết và nguy hại hơn. Trong giai đoạn đỉnh điểm của đại
dịch covid19, khi cảnh sát giết chết George Floyd tại Minneapolis vào ngày
25 tháng 5 năm 2020, các cuộc diễu hành và biểu tình Mang Máu Đen Cũng
Là Cuộc Sống lan ra nhiều nơi ở Mỹ. Rất nhiều người đã mất mạng. Những
bài thơ trong cuốn sách đã được viết trong khoảng thời gian đó để thể hiện
tình đoàn kết với những người biểu tình và tạo ra ý kiến toàn cầu chống lại
kỳ thị chủng tộc.
  • Author Name

    Devajit Bhuyan
  • Terms and Conditions

    All items are non returnable and non refundable
bottom of page