top of page
Black Lives Matter Thai Version

Black Lives Matter Thai Version

₹300.00Price
Sales Tax Included
การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในยุโรปและอเมริกาในนามของสีผิวยังคงเป็นสถานการณ์ที่พบเห็นอยู่ โควิด-19 ได้มีผลกระทบอย่างไม่เท่าเทียมกับชุมชนสีดำในอเมริกา จำนวนการเสียชีวิตของคนสีดำระหว่างช่วงสูงสุดของโควิด-19 สะท้อนสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชาวอเมริกันสีดำ คนสีดำได้รับการดูแลทางการแพทย์ที่น้อยกว่า มีการเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพน้อยลง ไม่มีประกันสุขภาพและอาหารที่มีประโยชน์น้อยกว่า พวกเขายังมีงานที่มีความสำคัญในสายหน้า เช่น พนักงานทำความสะอาดโรงพยาบาล คนงานโกดังและพนักงานในธุรกิจอาหารที่เผชิญกับไวรัสโคโรนาในรูปแบบที่ไม่ถูกปนเปื้อนและอันตรายมากขึ้น ในช่วงสูงสุดของโควิด-19 เมื่อตำรวจสังหารจอร์จ ฟลอยด์ในมินนีแอโพลิสในวันที่ 25 พฤษภาคม 2020 การเดินขบวนและการสาธิตเรื่อง “ชีวิตของคนดำสำคัญ” แพร่หลายไปยังหลายที่ในอเมริกา มีผู้คนหลายคนเสียชีวิต บทกวีในหนังสือถูกเขียนในช่วงเวลานั้นเพื่อแสดงความสหวิชญาณกับผู้ค้านและสร้างความเห็นทั่วโลกต่อการเหยียดเชื้อชาติ
  • Author Name

    Devajit Bhuyan
  • Terms and Conditions

    All items are non returnable and non refundable
bottom of page