top of page
Schrodinger’s Cat Filipino Version

Schrodinger’s Cat Filipino Version

₹310.00Price
Sales Tax Included
Tulad ng teorya ng relativity ni Einstein, ng uncertainty principle ni Heisenberg, ang wave equation ni Schrodinger ay nakakaakit ng mga mausisero at mga tagahanga ng pisika sa mahabang panahon. Habang lalalim ang pag-aaral sa pisika, mas maraming tanong ang lumalabas. Ang madilim na enerhiya, antimatter, parallel na universe, quantum entanglement, atbp., ay mga komplikadong konsepto sa pisika para sa karaniwang tao. Ngunit ang pisika at tula, pareho silang expression, paliwanag ng kalikasan.
Ang pisika at tula ay magkakasunod at nagpapalak complemento sa isa't isa. Wala sa pisika ang makapapaliwanag ng lahat tungkol sa kalikasan, katotohanan, at realidad, at wala rin sa tula ang makapaglalarawan ng kalikasan, katotohanan, at realidad sa pamamagitan ng ating damdamin. Mula pa noong simula ng makabagong tula, ilang siventipiko at mga mag-aaral ng agham ang nagsusulat ng tula upang pasiglahin ang mundo ng literatura. Noong ibinigay ang Nobel Prize para sa pisika para sa taong 2022 sa mga siventipiko ng eksperimento sa quantum physics, ito ay nag-udyok sa akin na pagsamahin ang pisika at tula at isulat ang aklat na ito na may pamagat na "Ang Pusa ni Schrodinger."
Ang biglang pag-alis ng aking minamahal na asawa mula sa planeta na ito ay nagtulak din sa akin sa mga emosyonal na taas at pilit na nagtulak sa akin na sumilong sa tula. Umaasa kami na isang araw ay makakakita ang pisika ng God equation at ang pangunahing katotohanan kung bakit at paano dumating ang uniberso, ano ang layunin ng pag-iral ng ating uniberso, at ang aming mga buhay. Kung ang uniberso ay nanggaling sa isang bagay o wala, ang malakas na pagsabog o walang malakas na pagsabog, at ang katotohanan o ilusyon sa domain ng oras, lahat ng katotohanan ay lalabas, ngunit maaaring ako'y hindi na nasa domain ng oras.
Ang aklat na ito ng tula ay inukit upang ipaliwanag ang kalikasan at pisika sa isang simpleng paraan ng tula para sa lahat, yamang ang karamihan sa mga tao ay nag- aakala na wala sa kanilang paboritong inumin ang pisika o tula. Kapag ang pisika ay nagiging malabo, ang tula ay makakapagsalita sa sariling paraan tungkol sa kalikasan at realidad. Ang aklat na ito ay isang pagtatangkang pagsamahin ang pisika at tula o pagsamahin ang tula at pisika.
  • Author Name

    Devajit Bhuyan
  • Terms and Conditions

    All items are non returnable and non refundable
bottom of page