top of page
Fillipisms 3333 Maxims to Maximize Your Life Swedish Version

Fillipisms 3333 Maxims to Maximize Your Life Swedish Version

₹600.00Price
Sales Tax Included
Det är fantastiskt att Dr. Prateep Philip har fler originalitat i världen och historien än någon annan individ. Denna bok kommer att skaka dig ur din bekvämlighetszon.
Brian Tracy Motivationstalare, förfare till 70 böcker.
Award Wining & Best Selling
For nirvarande ir Dr. Prateep V Philip Generaldireksir for CBCID-polsen Tam Nadu, Indien. Han är en överlevande från värdens första "människobombmord," där offret var den tidigare indiska premiärministern Shri Rajiv Gandhi. Efter detta incident fick han mänsklig medkänsla från en okänd medborgare, vilket inspirerade honom att grunda rörelsen "Polisens Vänner". Denna rörelse har fått flera märkelser, inklusive Drottning Elizabeth II's pris innovation inom polisutbildning och veckling och SKOCH Gold Award-Indiens högsta oberoende civila utmärkelse
Dr. Prateep V Philip var den första högt uppsatta civila instemannen i Indien som fick Gurukul Chevening-stipendiet för ledarskap och ewellens for ant stakra global ekonomi vid London School of Economics Dir skapade han ett nytt områder Esanomics, virklers Resta interdisciplinars stade om framtiende arbete. Han har vers eta te böcker. Som on outtrötlig inovator skapade han ocko on ank tankeproc Eubean Thinking (Balanserat Tänkande)
on stod vasanding av De Pratorp V Philips verfarenheter och är
  • Author Name

    Dr Prateep V Philip
  • Terms and Conditions

    All items are non returnable and non refundable
bottom of page