top of page
Dazzlers Polish Version

Dazzlers Polish Version

₹160.00Price
Sales Tax Included
Ksi??ka zawiera miniwiersze zwi?zane z r�?nymi
aspektami ?ycia. Niekt�re zawieraj? bana?y, podczas
gdy inne demontuj? utarte mity. Wzruszenie pojawia
si? tu i �wdzie. Niekt�re wiersze zawieraj? r�wnie?
humor. Wi?kszo?? wierszy ma szybk? zwrotk? na
ko?cu, co sprawia, ?e czytelnik do?wiadcza nag?ego
zdziwienia i emocji. Czasami wywo?uj? tak?e silne
uczucia. Zwi?z?o?? i lakoniczno?? wierszy to kolejne
cechy warte wspomnienia.
  • Author Name

    Elanaaga
  • Terms and Conditions

    All items are non returnable and non refundable
bottom of page